Om det å bruke advokat

Å bruke advokat skal være enkelt, trygt og gi svar på de spørsmålene og problemstillingene klientene har. Vår filosofi er at bruk av advokat skal gi merverdi for alle våre klienter. Advokatfirmaet Østberg tilbyr advokattjenester av høy faglig kvalitet til fornuftige og konkurransedyktige satser. Vår saksbehandling er og skal være effektiv, våre advokater har saks- og forretningsforståelse og den handlekraft som er nødvendig for å løse saken på en best mulig måte.Alle våre advokater er medlemmer av Advokatforeningen og vi følger selvsagt Advokatforeningens krav til både faglig og etisk standard samt løpende etterutdanning.Vi jobber derfor etter følgende prinsipper:

 1. Første henvendelse/ saksvurdering
  Vi tilbyr alle nye klienter en gratis uforpliktende vurdering av om de har en sak som det er verdt å bruke advokatbistand til. Slike forhåndsvurderinger gjelder enten første innledende telefonsamtale inntil 15 min eller kort svar på første e-post henvendelse eller henvendelse via våre websider. Ved mer omfattende sakskompleks eller faktumfremstillinger som ikke kan gjennomgås og besvares på 15 min må oppdrag etableres. Det vil bli gitt beskjed om dette og du vil i så fall få tilsendt en oppdragsavtale dersom du ønsker å benytte deg av våre juridiske tjenester.
   
 2. Hva koster det å bruke advokat
  Våre timesatser vil alltid være oppdaterte på våre websider. Alle våre klienter får videre en oppdragsavtale hvor timeprisen er angitt. Salæret beregnes i henhold til de Advokatetiske regler og ut fra en kombinasjon av oppdragets art, kompleksitet, tvistesummens størrelse og sakens resultat. Ved beregningen tas utgangspunkt i avtalt timesats. Vi fører detaljerte timelister i alle saker, slik at våre klienter skal få en god oversikt over det arbeidet som er påløpt. Klienter kan i mange saker påvirke kostnaden ved bruk av advokat selv. Dette ved å gi god og oversiktlig fremstilling av saken, selv innhente nødvendig dokumentasjon og videre ved å ha en strukturert dialog med sin advokat.

  I noen saker kan du som klient ha krav på fritt rettsråd eller fri sakførsel. 

  I noen saker kan du gjennom forsikringsordninger ha krav på forsikringsdekning av bistand fra advokat. 

 3. Våre timepriser: 
  For oppdrag som honoreres etter medgått tid, gjelder følgende veiledende timepriser i kroner:

  Advokater: 
  Fra kr 1500 ekskl. mva./ kr 1875 inkl. mva. til kr 2500 ekskl. mva./kr 3125,- inkl. mva.

  Advokatfullmektiger: 
  Fra kr 1300 ekskl. mva./ kr 1625 inkl. mva. til kr 1800 ekskl. mva./kr 2250,- inkl. mva.

 4. Oppdragsavtale:
  Alle våre klienter vil få en skriftlig oppdragsavtale. Advokatforeningen pålegger oss å gi skriftlig oppdragsavtale til klientene. Dette er noe vi mener man uansett skal ha, da det skaper klarhet for klienten i hva oppdraget går ut på og hvilke betingelser som gjelder for oppdraget. Dette skaper trygghet for klient og oss som din leverandør i form av ryddige rammer for oppdraget.