Samboerskap

Samboerskap betegnes som et forhold mellom to personer som lever i et ekteskapsliknende forhold, og hvor siktemålet er et samliv av lengre varighet.

Ekteskapsloven får ikke analogisk anvendelse på samboerforhold. Dette er fordi loven forutsetter at partene har formalisert sitt forhold gjennom vigselen, og det er denne akten som utløser lovens regler.

Det stilles derfor ingen krav til inngåelsen av samboerskap. For å klarlegge fordelingen av økonomiske og juridiske forpliktelser er det derfor hensiktsmessig å inngå en samboeravtale.

Tilsvarende gjelder ingen spesielle regler for oppløsning av samboerskap.