Husstandsfelleskap

Et husstandsfellesskap betegner at to eller flere ugifte personer over 18 år bor sammen i en husstand. Et typisk kjennetegn er felles bolig og husholdning. Samboere er i praksis den viktigste gruppen som omfattes.

Husstandsfellesskap reguleres av Husstandsfellesskapsloven fra 1991. Forutsetningen for at loven får anvendelse er at partene må ha bodd sammen i en husstand i minst to år, eller at de har, har hatt eller venter barn sammen.