Familieretten i et nøtteskall – Hva omfattes?

Tradisjonelt omhandler familieretten rettsreglene om ekteskapet og forholdet mellom barn og foreldre. De siste års utvikling av familiemønsteret har medført at familieretten også omfatter samboerforhold. På disse sidene kan du lese mer om de sentrale temaene i familieretten. Se temaene hvor du kan klikke deg til underkategorier i menyen til høyre.