Arv etter loven

I Norge oppstiller arveloven regler på hva som skal skje med en avdødes eiendel og forpliktelser. Dersom den avdøde ikke har benyttet seg av retten til å testamentere bort sine eiendeler følger fordelingen av arveloven.

Loven gir regler om arv på grunnlag av slektsskap, ekteskap og samboerskap. Dersom den avdøde ikke har slike arvinger og ikke har benyttet seg av testament, tilfaller den avdødes eiendeler staten.